Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Gani Sadik

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 21.09.1945 në Prishtinë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Gjeolog
  • Gjeograf

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Producent
  • Organizator

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip
  • Serbokroatisht

  Adresa

  • Aktash III, Bl. VII-5/9, Prishtinë