Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Mahir Yağcılar

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike Turke e Kosovës (KDTP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 06.05.1961 në Prizren
  • I martuar, dy fëmijë

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i komunikacionit rrugor, 1984 Fakulteti për Komunikacion, Sarajevë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1984–2000: “Kosovatrans” Prizren
  • 1989–2000: Udhëheqës i Stacionit të Autobusëve në Prizren
  • 2000–2003: Kryetar i KDTP-së

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip
  • Serbisht

  Adresa

  • Rr. “Adem Jashari” Nr. 122, Prizren