Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Džezair Murati

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Vatan (VTN)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 02.06.1948 në Nebregošte, komuna e Prizrenit
  • I martuar, tre fëmijë, një djalë e dy vajza

  Arsimimi

  • Shkolla e Lartë Pedagogjike (histori dhe gjeografi)
  • Akademia e Pedagogjisë
  • Fakulteti i Shkencave Politike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 32 vjet përvojë në mësimdhënie

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Shqip (pasive)
  • Frëngjisht (pasive)

  Adresa

  • Nëna Terezë 49, Prizren