Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Zehra Elezi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Vatan (VTN)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 29.07.1959 në Pejë
  • E martuar, tre fëmijë

  Arsimimi

  • Ekonomiste

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Drejtoreshë e PTP “Skuna”
  • Anëtare dhe arkatare e Fondacionit për Mbrojtje, Zhvillim dhe Promovim të të Drejtave Njerëzore të Komuniteteve në Kosovë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuhët sllave
  • Frëngjisht (pasive)

  Adresa

  • “R. Buriæ” br.74/9, Pejë