Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Dragiša Krstoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 11.02.1947 në Dren, komuna e Leposaviqit
  • I martuar, baba i tre fëmijëve

  Arsimimi

  • Shkolla e Drejtësisë – jurist

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 33 vjet përvojë pune – gjykatës në Gjykatën Komunale

  Adresa

  • “Dositeja Obradoviæa” 2/3, Leposaviq