Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Ljubomir Stanojkoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 17.01.1962 në Shilovë, Gjilan
  • I martuar

  Arsimimi

  • Profesor i shkencave politike, Universiteti i Beogradit

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Gazetar, profesor
  • Kryesues i organizatës së të rinjve në komunën e Gjilanit

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Rusisht
  • Shqip (niveli i mesëm)

  Adresa

  • Shilovë, Gjilan