Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Svetomir Samardžiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 05.04.1948
  • I martuar

  Arsimimi

  • Doktor i Shkencave të Mjekësisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 30 vjet drejtor i Institutit për Shëndetësi
  • Drejtor i Institutit të Epidemive
  • Këshilltar i Inspeksionit Sanitar

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Rusisht ruse
  • Anglisht (pasive)

  Adresa

  • Beograd