Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Dejan Mitiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 18.02.1967 në Prizren
  • I martuar, pesë fëmijë

  Arsimimi

  • Magjistër i shkencave

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesor në shkollë të mesme
  • Asistent në Universitetin e Elektro-inxhinieringut
  • Drejtor i shkollës së mesme

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht (niveli i mesëm)
  • Shqip (niveli i mesëm)

  Adresa

  • Gornja Gušterica (Lipjan), Prishtinë