Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Ranðel Nojkiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 11.06.1950 në Ferizaj
  • I martuar, tre fëmijë

  Arsimimi

  • Inxhinier i telekomunikacionit

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 17 vjet përvojë pune në hekurudhë
  • 13 vjet përvojë pune në postë

  Adresa

  • Graçanicë