Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Cveta Vujaèiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 26.03.1951 në Babaljak
  • E martuar

  Arsimimi

  • I lartë
  • Doktore e Shkencave të Mjekësisë
  • Profesoreshë në Universitetin e Mjekësisë në Prishtinë - Mitrovicë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 27 vjet përvojë pune në lëmin e mjekësisë, 3 vjet përvojë pune si zëvendëskryetare e Këshillit të Studentëve

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Frëngjisht

  Adresa

  • Mitrovicë, Sutjeska 8/6