Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Oliver Ivanović

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

 • Koalicioni Kthimi (KP)

Të dhëna personale

 • I lindur më 01.04.1953 në Rezniq, Deçan
 • I martuar

Arsimimi

 • Fakulteti Ekonomik, inxhinier

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • 1998: Zëvendësdrejtor i ”Feronikl”-it
 • 1992–1998: Drejtor i “Qendrës Sportive”
 • 1987–1991: Shef i Zyrës Rajonale në “Hepok” nga Mostari
 • 1983–1987: Drejtor i fabrikës “Mozaik”
 • 1979–1987: Zëvendësdrejtor i “Transkosovo”

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Anglisht
 • Shqip

Adresa

 • Mitrovicë