Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Slobodan Bjeliæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 21.07.1949 në Staro Gracko, Lipjan
  • I martuar, dy fëmijë, një djalë dhe një vajzë

  Arsimimi

  • 1972: Inxhiner i shkencave teknike
  • 1979–1989: Studimet e specializimit në Moskë (MEI) dhe ÈVUT në Pragë
  • 1979: Magjistër i Shkencave FTF në Beograd
  • 1982: Doktor i Shkencave, Universiti i Prishtinës

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Asistent në Universitetin e Shkencave në Prishtinë deri në vitin 1980
  • Nga viti 1982 Profesor Docent (1986)
  • Profesor Universiteti që nga viti 1992
  • Tani profesor në Universitetin e Shkencave, Mitrovicë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Frëngjisht
  • Çekosllovakisht
  • Anglisht (pasive)
  • Rusisht (pasive)

  Adresa

  • Mitrovicë, Kneza Miloša 7