Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Bogoljub Miloševiæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 09.04.1956 në Berivojce (Ograðe), Kamenicë
  • I martuar, tre fëmijë,i vajza

  Arsimimi

  • Universiteti i Shkencave në Prishtinë, i diplomuar më 1980
  • Profesor i biologjisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1980–1991: Profesor i biologjisë në shkollën e mesme, Kamenicë
  • 1991–1993: Profesor i biologjisë në shkollën fillore “16 Nëntori”, Kamenicë
  • 1993–2000: Drejtor i shkollës fillore “Desanka Maksimoviæ”, Kamenicë
  • 2000–2001: Drejtorës i Qendrës për Komunitete–Kamenicë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Rusisht

  Adresa

  • Kamenicë, Vuka Stefanoviæa Karadžiæa