Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sokol Ðorðeviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 06.06.1964 në fshati Sevce
  • I martuar

  Arsimimi

  • I lartë, profesor i biologjisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 14 vjet profesor i biologjisë në shkollën “J. Cvijic”
  • 2 vjet drejtor i “JP HP Šara Mountain”.

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Rusisht
  • Anglisht (pasive)

  Adresa

  • Fshati Sevce