Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Stojanka Petkoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 22.08.1956 në Leposaviq
  • E martuar

  Arsimimi

  • Ekonomiste

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Administrata e “Trepçës”
  • Çerdhja e Fëmijëve “Lanp”
  • Kryqi i Kuq i KM-së

  Adresa

  • “Vuka Karaðièa” 28 – Zveèan