Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Milovan Jovanoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 23.01.1959 në Pejë
  • I martuar, një fëmijë

  Arsimimi

  • Ekonomist, Universiteti i Prishtinës

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • “Fabrika e lëkurës dhe këpucëve “, Pejë – stazhier
  • “Unis” – Pejë, punëtor, teknik, plan dhe analiza, specialist i shitjes
  • MUP i policisë kriminale të Serbisë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjuha angleze (niveli i mesëm)
  • Gjuha shqipe (niveli i mesëm)
  • Gjuha frënge (niveli i mesëm)

  Adresa

  • Pejë, Dositejeva 7