Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Rada Trajkoviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 25.02.1953
  • E martuar, tre fëmijë

  Arsimimi

  • Fakulteti i Mjekësisë
  • Studimet e magjistraturës
  • Doktoreshë e shkencave të mjekësisë
  • ORL

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Doktoreshë dhe profesoreshë në Fakultetin e Mjekësisë (ORC)

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Rusisht

  Adresa

  • Graçanicë, Prishtinë