Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Ljiljana Keniæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 24.02.1964 në Gjilan
  • E martuar

  Arsimimi

  • Juriste (Fakulteti Juridik)
  • Mësuese në çerdhe të fëmijëve Akademia Pedagogjike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Fabrika e tekstilit në Gjilan
  • Komuna e Gjilanit
  • Adminstrata komunale në Gjilan

  Adresa

  • Ranilug, Kamenicë