Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Momèilo Saviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 24.04.1962 në Mitrovicë
  • I martuar

  Arsimimi

  • I lartë
  • Doktor i shkencave të mjekësisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 13 vjet në sektorin e shëndetësisë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Shqip

  Adresa

  • Mitrovicë