Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Smiljka Milisavljeviæ

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Koalicioni Kthimi (KP)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 27.08.1952 në Novi Kneževac
  • E martuar, tre fëmijë

  Arsimimi

  • Inxhiniere e teknologjisë, kimia organike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Menaxhere në “Potisje”, Kanjiža
  • Asistente Universiteti

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht

  Adresa

  • Zveçan