Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Gojko Savić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

 • Koalicioni Kthimi (KP)

Të dhëna personale

 • I lindur më 16.03.1950 në Sredska, komuna e Prizrenit
 • I martuar

Arsimimi

 • Doktor i shkencave biologjike

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

 • 1987–1991: 5 vjet në sektorin e arsimit dhe 25 vjet në Universitetin e Prishtinës
 • 1991-1999: Shef i Seksionit të Biologjisë
 • 1999–2001: Prodekan në Fakultetin e Shkencave Matematikore
 • 2001–2003: Dekan në Fakultetin e Shkencave Matematikore
 • Rektor i Universitetit të Prishtinës, në Mitrovicën e Veriut

Gjuhë tjetër përveç amtares

 • Anglisht (pasive)

Adresa

 • Mitrovicë