Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Xhelal Canziba

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 19.07.1958 në Rahovec
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Gjeodezisë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Gjermanisht (niveli i mesëm)
  • Anglisht (nivel mesatar)

  Adresa

  • Rahovec