Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Driton Lajçi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 15.11.1971 në Pejë
  • I pamartuar

  Arsimimi

  • Jurist i diplomuar në Fakultetin Juridik, Universiteti i Prishtinës,
  • Magjistër i shkencës, në fushën e lidershipit dhe menaxhimit të strategjisë - kolegji amerikan “La Roche” Pitsburgh, SHBA

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Kryetar i UPSUP-së
  • Senator i UP-së
  • Anëtar i Kryesisë së PDK-së
  • Ministër i Rinisë në QPK

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Serbokroatisht

  Adresa

  • Rr. Hamdi Grajçevci, Fushë Kosovë