Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Shefki Sejdiu

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 08.06.1936 në Pakashticë – Albonë e Llapit
  • I ve

  Arsimimi

  • Doktor i shkencave filologjike, profesor ordinar dhe profesor emeritus

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1961–1972: Mësimdhënës i gjuhës frënge dhe latine në gjimnazet e Podujevës dhe Prishtinës
  • 1972–2002: Mësimdhënës i historisë së gjuhës frënge me frëngjishte të vjetër dhe i latinishtes pranë Degës së Gjuhës Frënge të Fakultetit të Filologjisë
  • Ka mbajtur ligjërata si profesor vizitues në Universitetin e Sofjes dhe Veliko Tërnovës (Bullgari), të Zagrebit dhe të Elbasanit
  • Është autor i pesë monografive shkencore dhe i shumë artikujve shkencorë të botuar nëpër materialet e simpoziumeve shkencore të mbajtura në Kosovë, Maqedoni, Serbi, Kroaci dhe Shqipëri
  • Ka qëndruar si bursist – specializant në Universitetin e Grenoblit (Francë) Parisit (dy vjet) 1971/1972 dhe 1974/1975) të Lisbonës (1978/1979), të Sofjes dhe të Bukureshtit

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Maqedonisht
  • Frëngjisht
  • Latinisht (pasive)
  • Rumunisht (pasive)
  • Italisht (pasive)
  • Spanjisht (pasive)
  • Portugalisht (pasive)
  • Rusisht (pasivisht)
  • Bullgarisht (pasive)
  • Polonisht (pasive)
  • Sllovenisht (pasive)
  • Anglisht (pasive)

  Adresa

  • Rr. Abdyl Rama, Nr. 11