Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Bajrush Xhemaili

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 11.05.1956 në Komogllavë, Ferizaj
  • I martuar, dy fëmijë

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i metalurgjisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • I dënuar politik me 22 vjet burg dhe 14 prej tyre të mbajtura

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Anglisht (pasive)

  Adresa

  • Komogllavë