Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sejdullah Hoxha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

    Partia

    • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

    Të dhëna personale

    • I lindur më 03.02.1948 në Zhur, Prizren
    • I martuar, dy fëmijë

    Arsimimi

    • Fakulteti i Mjekësisë, specializimi nga gjinekologjia obstetrike
    • Doktoratura nga shkencat mjekësore

    Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

    • 1977–1979: Qendra Mjekësore, Prizren
    • 1979–1990: Klinika Gjinekologjike Obstetrike
    • 1991–1999: Klinika private “Gynepriz”, Prizren
    • 1995 – 1999: Udhëheqës i maternitetit “Nëna Terezë”, Prishtinë
    • Nga 1999 dhe aktualisht: Drejtor i Klinikës së Gjinekologjisë Obstetrike
    • Ligjerues në Fakultetin e Mjekësisë
    • 27 punime të botuara profesionale dhe shkencore

    Gjuhë tjetër përveç amtares

    • Serbisht
    • Turqisht

    Adresa

    • Prishtinë