Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sejdullah Hoxha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 03.02.1948 në Zhur, Prizren
  • I martuar, dy fëmijë

  Arsimimi

  • Fakulteti i Mjekësisë, specializimi nga gjinekologjia obstetrike
  • Doktoratura nga shkencat mjekësore

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1977–1979: Qendra Mjekësore, Prizren
  • 1979–1990: Klinika Gjinekologjike Obstetrike
  • 1991–1999: Klinika private “Gynepriz”, Prizren
  • 1995 – 1999: Udhëheqës i maternitetit “Nëna Terezë”, Prishtinë
  • Nga 1999 dhe aktualisht: Drejtor i Klinikës së Gjinekologjisë Obstetrike
  • Ligjerues në Fakultetin e Mjekësisë
  • 27 punime të botuara profesionale dhe shkencore

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Turqisht

  Adresa

  • Prishtinë