Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Nerxhivane Dauti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Arsimimi

  • Prof. Dr. në Fakultetin Juridik, Prishtinë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesoreshë e lëndës “E Drejta e Detyrimeve”

  Adresa

  • Bregu i Diellit, rr. III 23, Prishtinë