Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Ismajl Kurteshi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 15.02.1952
  • I martuar

  Arsimimi

  • Profesor i gjuhës angleze

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1976 – 1988 TU Prishtinë
  • 1988–1992: Fabrika e baterive Gjilan
  • 1993–1988: Gjimnazi “Zenel Hajdini” Gjilan
  • 1999–2000: Kryetar i Komunës së Gjilanit

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Turqisht
  • Serbisht

  Adresa

  • Gjilan