Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Fatmir Limaj

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.02.1971 në Banjë, Malishevë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Jurist i Diplomuar
  • Magjistër i shkencave politike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Anëtar i Shtabit të Përgjithshëm të UÇK-së
  • Zëvendësministër në Ministrinë e Mbrojtjes, QPK
  • Anëtar i Kryesisë së PDK-së
  • Sekretar për Marrëdhënie me Publikun në PDK

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Italisht
  • Serbisht

  Adresa

  • Prishtinë