Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Drita Statovci

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 14.04.1945 në Gjilan
  • E martuar

  Arsimimi

  • Etnologe – Dr.sc., profesoreshë ordinare

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Serbisht
  • Turqisht
  • Frëngjisht (pasive)
  • Gjermanisht (pasivive)
  • Maqedonisht (pasive)

  Adresa

  • Prishtinë