Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Flora Brovina

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Partia Demokratike e Kosovës (PDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 30.09.1949
  • E martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti i Mjekësisë (specializim në pediatri), Studimet postdiplomike nga pediatria klinike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Përvojë pune 9 vjeçare si gazetare për shëndetësi në gazetën “Rilindja”
  • Mjeke pediatre

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Frëngjisht
  • Anglisht (pasive)

  Adresa

  • Bregu i Diellit, Zona Perëndimore, L 9/1, Prishtinë