Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Blerim Baruti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 05.08.1960 në Mitrovicë
  • I martuar, katër fëmijë

  Arsimimi

  • Fakulteti Xehetaro-Metalurgjik, Dega e Teknologjisë 1986, Mitrovicë
  • Studimet pasuniversitare, drejtimi i inxhinierisë kimike, Zagreb,1992
  • Disertacioni i doktoraturës në FSHN, Tiranë, 1997

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Mësimdhënës dhe drejtor në Shkollën e Mesme Teknike, Mitrovicë
  • Docent në UP, FXM, Mitrovicë

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Kroatisht
  • Anglisht (niveli i mesëm)

  Adresa

  • Rr. ”Muhamet Gashi” Nr. 22, Mitrovicë