Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Esad Dauti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 05.06.1937
  • I martuar

  Arsimimi

  • FSHMN – Dega e Biologjisë
  • Mr.sci. i ekologjisë
  • Dr. sci. i biologjisë - ekologjisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Përvojë 44 vjeçare në arsim
  • Tani Pr. dr. sci. në FSHMN, Prishtinë
  • Pjesmarrës në shumë tubime profesionale shkencore, vendore dhe ndërkombëtare
  • 39 punime profesionale të botuara

  Adresa

  • Prishtinë