Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Ilmi Ahmeti

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 10.09.1961 në Kutllofc, Mitrovicë
  • I martuar, katër fëmijë

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i gjeologjisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Punëtor i arsimit që nga viti 1991

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Kroatisht

  Adresa

  • “Tuneli i Parë”, Mitrovicë