Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Gani Prekopuca

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 10.06.1948
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti për Tregti të Jashtme
  • Magjistër i Tregtisë së Jashtme

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Përvojë pune 20 vjeçare në tregti të jashtme

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Italisht
  • Anglisht

  Adresa

  • Fushë Kosovë