Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sadudin Berisha

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 29.06.1954 në Gjilan
  • I martuar

  Arsimimi

  • Jurist i diplomuar, 1977

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1977-1990: Ekspert i veprimtarisë normative-bankare
  • Bashkëpunëtor i lartë profesional në “Bankkos” në Gjilan
  • 1992-1998: Sekretar i Këshillit Komunal për Financa, Gjilan
  • 1998–2002: Kryetar i LDK-së, dega në Gjilan
  • Janar–dhjetor 2000: Kryetar i Këshillit komunal, Gjilan

  Adresa

  • Gjilan