Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Ibush Jonuzi

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 28.01.1950 në Pasomë
  • I martuar

  Arsimimi

  • Inxhinier i diplomuar i xehetarisë

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • I punësuar në minierën me flotacion “Trepça“, nga viti 1973
  • Drejtor Teknik i Trepçës

  Adresa

  • Rr. “Skenderbeu”, nr.155 Vushtrri