Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Haki Shatri

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 04.01.1953
  • I martuar

  Arsimimi

  • Fakulteti Ekonomik – Prishtinë
  • Studimet postdiplomike dhe magjistratura në Fakultetin Ekonomik në Zagreb, Drejtimi – Zhvillimi Ekonomik

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • 1978–1990: Bashkëpunëtor i lartë profesional në Entin për Planifikim të Kosovës
  • 1992–1998: Anëtar i Këshillit Qendror për Financim të Kosovës
  • Kryetar i Komisionit Financiar
  • Që nga 1995: Menaxher i Projektit në Institutin për Kërkime Zhvillimore "Riinvest"

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Serbisht
  • Kroatisht
  • Anglisht

  Adresa

  • Dardania SU 5/7 III – 22, Prishtinë