Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Sofije Hargji

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • E lindur më 26.04.1950
  • E ve

  Arsimimi

  • Fakulteti i Mjekësisë, specialiste për sëmundje të mushkërive

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Përvojë pune 28 vjeçare

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Kroatisht
  • Anglisht (niveli fillestar)

  Adresa

  • Rr. “R. Berisha” nr. 45, Pejë