Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Behxhet Brajshori

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

  Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

  Të dhëna personale

  • I lindur më 11.08.1958
  • I martuar

  Arsimimi

  • Magjistër i shkencave ekonomike

  Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Përvojë nga fusha e ekonomisë
  • Bashkëkryesues i Departamentit për Shërbime Publike
  • Ministër i Kulturës, Rinisë dhe Sportit
  • Bashkëpunëtor shkencor në Institutin Ekonomik të Kosovës

  Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht
  • Serbisht

  Adresa

  • Prishtinë