Arkivi

Periudha e parë Legjislative (17.11.2001 - 23.11.2004)

Fatmir Sejdiu

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK)

Të dhëna personale

  • I lindur më 23.10.1951 në Pakashticë, Podujevë
  • I martuar, tre fëmijë, djem

Arsimimi

  • Fakulteti Juridik
  • Doktor i shkencave juridike

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Profesor universiteti
  • Fakulteti Juridik dhe Fakulteti i Shkencave Politike

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Frëngjisht
  • Anglisht

Adresa

  • Rr. “Abdyl Ramaj” 15. (ish Taslixhe III/15), Prishtinë