Procesverbalet dhe transkriptet 2001 – 2007

Procesverbalet dhe transkriptet 2001 – 2007

 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 10.12.2001

U publikua: E Hënë, 10.12.2001 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 10.12.2001

U publikua: E Hënë, 10.12.2001 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 13.12.2001

U publikua: E Enjte, 13.12.2001 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 13.12.2001

U publikua: E Enjte, 13.12.2001 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 10.01.2002

U publikua: E Enjte, 10.01.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 10.01.2002

U publikua: E Enjte, 10.01.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 04.03.2002

U publikua: E Hënë, 04.03.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 04.03.2002

U publikua: E Hënë, 04.03.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 16.04.2002

U publikua: E Marte, 16.04.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 09.05.2002

U publikua: E Enjte, 09.05.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 23.05.2002

U publikua: E Enjte, 23.05.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 24.05.2002

U publikua: E Premte, 24.05.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 24.05.2002

U publikua: E Premte, 24.05.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 13.06.2002

U publikua: E Enjte, 13.06.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 13.06.2002

U publikua: E Enjte, 13.06.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.06.2002

U publikua: E Enjte, 27.06.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 04.07.2002

U publikua: E Enjte, 04.07.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 04.07.2002

U publikua: E Enjte, 04.07.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 11.07.2002

U publikua: E Enjte, 11.07.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 25.07.2002

U publikua: E Enjte, 25.07.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 26.09.2002

U publikua: E Enjte, 26.09.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 03.10.2002

U publikua: E Enjte, 03.10.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 10.10.2002

U publikua: E Enjte, 10.10.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 17.10.2002

U publikua: E Enjte, 17.10.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 17.10.2002

U publikua: E Enjte, 17.10.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 31.10.2002

U publikua: E Enjte, 31.10.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 31.10.2002

U publikua: E Enjte, 31.10.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 07.11.2002

U publikua: E Enjte, 07.11.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 07.11.2002

U publikua: E Enjte, 07.11.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 14.11.2002

U publikua: E Enjte, 14.11.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenary 14.11.2002

U publikua: E Enjte, 14.11.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.11.2002

U publikua: E Mërkure, 27.11.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.11.2002

U publikua: E Mërkure, 27.11.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 04.12.2002

U publikua: E Mërkure, 04.12.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 19.12.2002

U publikua: E Enjte, 19.12.2002 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 19.12.2002

U publikua: E Enjte, 19.12.2002 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 09.01.2003

U publikua: E Enjte, 09.01.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 09.01.2003

U publikua: E Enjte, 09.01.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 16.01.2003

U publikua: E Enjte, 16.01.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 23.01.2003

U publikua: E Enjte, 23.01.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 13.02.2003

U publikua: E Enjte, 13.02.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 13.02.2003

U publikua: E Enjte, 13.02.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.02.2003

U publikua: E Enjte, 27.02.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.02.2003

U publikua: E Enjte, 27.02.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 06.03.2003

U publikua: E Enjte, 06.03.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 13.03.2003

U publikua: E Enjte, 13.03.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 20.03.2003

U publikua: E Enjte, 20.03.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.03.2003

U publikua: E Enjte, 27.03.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 03.04.2003

U publikua: E Enjte, 03.04.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 03.04.2003

U publikua: E Enjte, 03.04.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 10.04.2003

U publikua: E Enjte, 10.04.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 10.04.2003

U publikua: E Enjte, 10.04.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 17.04.2003

U publikua: E Enjte, 17.04.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 24.04.2003

U publikua: E Enjte, 24.04.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 08.05.2003

U publikua: E Enjte, 08.05.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 08.05.2003

U publikua: E Enjte, 08.05.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 15.05.2003

U publikua: E Enjte, 15.05.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 22.05.2003

U publikua: E Enjte, 22.05.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 22.05.2003

U publikua: E Enjte, 22.05.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 29.05.2003

U publikua: E Enjte, 29.05.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 29.05.2003

U publikua: E Enjte, 29.05.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 05.06.2003

U publikua: E Enjte, 05.06.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 05.06.2003

U publikua: E Enjte, 05.06.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 19.06.2003

U publikua: E Enjte, 19.06.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 19.06.2003

U publikua: E Enjte, 19.06.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 26.06.2003

U publikua: E Enjte, 26.06.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 26.06.2003

U publikua: E Enjte, 26.06.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 03.07.2003

U publikua: E Enjte, 03.07.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 10.07.2003

U publikua: E Enjte, 10.07.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 10.07.2003

U publikua: E Enjte, 10.07.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 04.09.2003

U publikua: E Enjte, 04.09.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 11.09.2003

U publikua: E Enjte, 11.09.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 11.09.2003

U publikua: E Enjte, 11.09.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 18.09.2003

U publikua: E Enjte, 18.09.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 18.09.2003

U publikua: E Enjte, 18.09.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 25.09.2003

U publikua: E Enjte, 25.09.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 25.09.2003

U publikua: E Enjte, 25.09.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 02.10.2003

U publikua: E Enjte, 02.10.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 02.10.2003

U publikua: E Enjte, 02.10.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 09.10.2003

U publikua: E Enjte, 09.10.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 09.10.2003

U publikua: E Enjte, 09.10.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 16.10.2003

U publikua: E Enjte, 16.10.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 16.10.2003

U publikua: E Enjte, 16.10.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 23.10.2003

U publikua: E Enjte, 23.10.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 23.10.2003

U publikua: E Enjte, 23.10.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 30.10.2003

U publikua: E Enjte, 30.10.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 30.10.2003

U publikua: E Enjte, 30.10.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 06.11.2003

U publikua: E Enjte, 06.11.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 06.11.2003

U publikua: E Enjte, 06.11.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 13.11.2003

U publikua: E Enjte, 13.11.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 13.11.2003

U publikua: E Enjte, 13.11.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 20.11.2003

U publikua: E Enjte, 20.11.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 20.11.2003

U publikua: E Enjte, 20.11.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 04.12.2003

U publikua: E Enjte, 04.12.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 04.12.2003

U publikua: E Enjte, 04.12.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 11.12.2003

U publikua: E Enjte, 11.12.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 11.12.2003

U publikua: E Enjte, 11.12.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 18.12.2003

U publikua: E Enjte, 18.12.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 18.12.2003

U publikua: E Enjte, 18.12.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 22.12.2003

U publikua: E Hënë, 22.12.2003 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 22.12.2003

U publikua: E Hënë, 22.12.2003 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 15.01.2004

U publikua: E Enjte, 15.01.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 15.01.2004

U publikua: E Enjte, 15.01.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 22.01.2004

U publikua: E Enjte, 22.01.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 22.01.2004

U publikua: E Enjte, 22.01.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 29.01.2004

U publikua: E Enjte, 29.01.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 29.01.2004

U publikua: E Enjte, 29.01.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 19.02.2004

U publikua: E Enjte, 19.02.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 19.02.2004

U publikua: E Enjte, 19.02.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 17.03.2004

U publikua: E Mërkure, 17.03.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 17.03.2004

U publikua: E Mërkure, 17.03.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 09.04.2004

U publikua: E Premte, 09.04.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 09.04.2004

U publikua: E Premte, 09.04.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 28.04.2004

U publikua: E Mërkure, 28.04.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 28.04.2004

U publikua: E Mërkure, 28.04.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.05.2004

U publikua: E Enjte, 27.05.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.05.2004

U publikua: E Enjte, 27.05.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 16.06.2004

U publikua: E Mërkure, 16.06.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 08.07.2004

U publikua: E Enjte, 08.07.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 08.07.2004

U publikua: E Enjte, 08.07.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 28.07.2004

U publikua: E Mërkure, 28.07.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 28.07.2004

U publikua: E Mërkure, 28.07.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 08.09.2004

U publikua: E Mërkure, 08.09.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 08.09.2004

U publikua: E Mërkure, 08.09.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 18.09.2004

U publikua: E Shtune, 18.09.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.09.2004

U publikua: E Hënë, 27.09.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.09.2004

U publikua: E Hënë, 27.09.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 03.12.2004

U publikua: E Premte, 03.12.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 03.12.2004

U publikua: E Premte, 03.12.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 22.12.2004

U publikua: E Mërkure, 22.12.2004 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 22.12.2004

U publikua: E Mërkure, 22.12.2004 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 26.01.2005

U publikua: E Mërkure, 26.01.2005 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 26.01.2005

U publikua: E Mërkure, 26.01.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 23.02.2005

U publikua: E Mërkure, 23.02.2005 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 23.02.2005

U publikua: E Mërkure, 23.02.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 23.03.2005

U publikua: E Mërkure, 23.03.2005 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 23.03.2005

U publikua: E Mërkure, 23.03.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 21.04.2005

U publikua: E Enjte, 21.04.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 19.05.2005

U publikua: E Enjte, 19.05.2005 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 19.05.2005

U publikua: E Enjte, 19.05.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 23.06.2005

U publikua: E Enjte, 23.06.2005 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 23.06.2005

U publikua: E Enjte, 23.06.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 05.07.2005

U publikua: E Marte, 05.07.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 06.07.2005

U publikua: E Mërkure, 06.07.2005 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 06.07.2005

U publikua: E Mërkure, 06.07.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 07.07.2005

U publikua: E Enjte, 07.07.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 20.07.2005

U publikua: E Mërkure, 20.07.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 05.09.2005

U publikua: E Hënë, 05.09.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 28.09.2005

U publikua: E Mërkure, 28.09.2005 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 28.09.2005

U publikua: E Mërkure, 28.09.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 17.11.2005

U publikua: E Enjte, 17.11.2005 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 17.11.2005

U publikua: E Enjte, 17.11.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 15.12.2005

U publikua: E Enjte, 15.12.2005 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 15.12.2005

U publikua: E Enjte, 15.12.2005 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 19.01.2006

U publikua: E Enjte, 19.01.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 19.01.2006

U publikua: E Enjte, 19.01.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 14.02.2006

U publikua: E Marte, 14.02.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 14.02.2006

U publikua: E Marte, 14.02.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 22.01.2006

U publikua: E Diel, 22.01.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 10.02.2006

U publikua: E Premte, 10.02.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 10.02.2006

U publikua: E Premte, 10.02.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 23.02.2006

U publikua: E Enjte, 23.02.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 23.02.2006

U publikua: E Enjte, 23.02.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 10.03.2006

U publikua: E Premte, 10.03.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 16.03.2006

U publikua: E Enjte, 16.03.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 16.03.2006

U publikua: E Enjte, 16.03.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 24.03.2006

U publikua: E Premte, 24.03.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 24.03.2006

U publikua: E Premte, 24.03.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 06.04.2006

U publikua: E Enjte, 06.04.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 06.04.2006

U publikua: E Enjte, 06.04.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 20.04.2006

U publikua: E Enjte, 20.04.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 20.04.2006

U publikua: E Enjte, 20.04.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.04.2006

U publikua: E Enjte, 27.04.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.04.2006

U publikua: E Enjte, 27.04.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 11.05.2006

U publikua: E Enjte, 11.05.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 11.05.2006

U publikua: E Enjte, 11.05.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 12.05.2006

U publikua: E Premte, 12.05.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 12.05.2006

U publikua: E Premte, 12.05.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 01 dhe 02.06.2006

U publikua: E Enjte, 01.06.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 01 dhe 02.06.2006

U publikua: E Enjte, 01.06.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 15.06.2006

U publikua: E Enjte, 15.06.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 15.06.2006

U publikua: E Enjte, 15.06.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 29.06.2006

U publikua: E Enjte, 29.06.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 29.06.2006

U publikua: E Enjte, 29.06.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 13, 14 dhe 17.07.2006

U publikua: E Hënë, 17.07.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 13,14 dhe 17.07.2006

U publikua: E Hënë, 17.07.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27 dhe 28.07.2006

U publikua: E Premte, 28.07.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27 dhe 28.07.2006

U publikua: E Premte, 28.07.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 31.08.2006

U publikua: E Enjte, 31.08.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 31.08.2006

U publikua: E Enjte, 31.08.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 01 dhe 06.09.2006

U publikua: E Mërkure, 06.09.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 01 dhe 06.09.2006

U publikua: E Mërkure, 06.09.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 14.09.2006

U publikua: E Enjte, 14.09.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 14.09.2006

U publikua: E Enjte, 14.09.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 21.09.2006

U publikua: E Enjte, 21.09.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 21.09.2006

U publikua: E Enjte, 21.09.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 09 dhe 10.10.2006

U publikua: E Marte, 10.10.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 09 dhe 10.10.2006

U publikua: E Marte, 10.10.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 19.10.2006

U publikua: E Enjte, 19.10.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 19.10.2006

U publikua: E Enjte, 19.10.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.10.2006

U publikua: E Premte, 27.10.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.10.2006

U publikua: E Premte, 27.10.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 03.11.2006

U publikua: E Premte, 03.11.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 03.11.2006

U publikua: E Premte, 03.11.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 16, 17 dhe 20.11.2006

U publikua: E Enjte, 16.11.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 16.11.2006

U publikua: E Enjte, 16.11.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 30.11.2006

U publikua: E Enjte, 30.11.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 30.11.2006

U publikua: E Enjte, 30.11.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 14 dhe 18.12.2006

U publikua: E Enjte, 14.12.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 14.12.2006

U publikua: E Enjte, 14.12.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 20,22 dhe 23.12.2006

U publikua: E Mërkure, 20.12.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 20.12.2006

U publikua: E Mërkure, 20.12.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 21.12.2006

U publikua: E Enjte, 21.12.2006 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 21.12.2006

U publikua: E Enjte, 21.12.2006 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 11.01.2007

U publikua: E Enjte, 11.01.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 11.01.2007

U publikua: E Enjte, 11.01.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 26.01.2007

U publikua: E Premte, 26.01.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 26.01.2007

U publikua: E Premte, 26.01.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 08.02.2007

U publikua: E Enjte, 08.02.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 08.02.2007

U publikua: E Enjte, 08.02.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 09.02.2007

U publikua: E Premte, 09.02.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 09.02.2007

U publikua: E Premte, 09.02.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 22.02.2007

U publikua: E Enjte, 22.02.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 22.02.2007

U publikua: E Enjte, 22.02.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 14.03.2007

U publikua: E Mërkure, 14.03.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 16.03.2007

U publikua: E Premte, 16.03.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 16.03.2007

U publikua: E Premte, 16.03.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 22.03.2007

U publikua: E Enjte, 22.03.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 22.03.2007

U publikua: E Enjte, 22.03.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 30.03.2007

U publikua: E Premte, 30.03.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 30.03.2007

U publikua: E Premte, 30.03.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 05.04.2007

U publikua: E Enjte, 05.04.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 05.04.2007

U publikua: E Enjte, 05.04.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 13.04.2007

U publikua: E Premte, 13.04.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 13.04.2007

U publikua: E Premte, 13.04.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.04.2007

U publikua: E Premte, 27.04.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.04.2007

U publikua: E Premte, 27.04.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 10.05.2007

U publikua: E Enjte, 10.05.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 10.05.2007

U publikua: E Enjte, 10.05.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 31.05, 01 dhe 04.06.2007

U publikua: E Hënë, 04.06.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 31.05, 01 dhe 04.06.2007

U publikua: E Hënë, 04.06.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 21.06.2007

U publikua: E Enjte, 21.06.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 21.06.2007

U publikua: E Enjte, 21.06.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 28 dhe 29.06.2007

U publikua: E Premte, 29.06.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 28 dhe 29.06.2007

U publikua: E Premte, 29.06.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 12.07.2007

U publikua: E Enjte, 12.07.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 12.07.2007

U publikua: E Enjte, 12.07.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.07.2007

U publikua: E Premte, 27.07.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.07.2007

U publikua: E Premte, 27.07.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 30.07.2007

U publikua: E Hënë, 30.07.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 30.07.2007

U publikua: E Hënë, 30.07.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.08.2007

U publikua: E Hënë, 27.08.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.08.2007

U publikua: E Hënë, 27.08.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 14 dhe 17.09.2007

U publikua: E Premte, 14.09.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 14 dhe 17.09.2007

U publikua: E Premte, 14.09.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 27.09.2007

U publikua: E Enjte, 27.09.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 27.09.2007

U publikua: E Enjte, 27.09.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 18.10.2007

U publikua: E Enjte, 18.10.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 18.10.2007

U publikua: E Enjte, 18.10.2007 
 Shpalo

Transkripti i Seancës Plenare 30.10 dhe 02.11.2007

U publikua: E Premte, 02.11.2007 
 Shpalo

Procesverbal i Seancës Plenare 30.10 dhe 02.11.2007

U publikua: E Premte, 02.11.2007