Kryesia e Kuvendit të Kosovës

Petar Miletić

Petar Miletić

Funksionet në Kuvendin e Kosovës

Partia

  • PARTIA E PAVARUR LIBERALE (SLS)

Të dhëna personale

  • I lindur më 27.09.1975
  • I martuar, katër fëmijë

Arsimimi

  • Jurist

Aktivitete dhe funksione, të tanishme apo paraprake

  • Gazetar 2002-2007,RadioKontakt Plus, Danas, B92, RFI, Keshilltar i lartë në Ministrinë për Komunitete dhe Kthim (2008), Deputet në Kuvendin e Kosovës (2010)

Gjuhë tjetër përveç amtares

  • Anglisht

Adresa

  • Mitrovicë