Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ratifikimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asociimit ndërmjet Kosovës në njërën anë dhe Bashkimit Evropian dhe Komuniteti Evropian të Energjisë Atomike në anën tjetër

Data e shpërndarjes:
30.10.2015