Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03-L-216 mbi themelimin e sistemit për sigurimin e depozitave për institucionet financiare në Kosovë

Data e shpërndarjes:
29.06.2012