Projektligjet në shqyrtim

Shpalo (PDF)

Projektligji për statusin dhe të drejtat e dëshmorëve, invalidëve, veteranëve, pjesëtarëre të Ushtirsë Çlirimtare të Kosovës, viktimave civile dhe familjeve të tyre

Data e shpërndarjes:
19.08.2011