Ligjet sipas emrit

2012/04-L-166Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëpunim financiar ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Austrisë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 06.12.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-54-2012, Datë 11.12.2012

U miratua nga Kuvendi:
06.12.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
11.12.2012