Ligjet sipas emrit

2012/04-L-153Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e amendamentit të neneve të Marrëveshjes së Fondit Monetar Ndërkombëtar mbi reformen e Bordit Ekzekutiv

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 01.11.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-51-2012, Datë 09.11.2012

U miratua nga Kuvendi:
01.11.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
09.11.2012