Ligjet sipas emrit

2012/04-L-122Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e këmbimit të notave diplomatike për statusin e forcave të huaja mes Republikës së Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 24.05.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-026-2012, Datë 08.06.2012

U miratua nga Kuvendi:
24.05.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
08.06.2012