Ligjet sipas emrit

2012/04-L-148Shpalo (PDF)

Ligji për ratifikimin e marrëveshjes ndërkombëtare në mes të Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Europian mbi Misionin e Bashkimit Europian për sundim të ligjit në Kosovë

Vërejtje: Ligji është miratuar në Kuvend me 07.09.2012, kurse është shpallur me Dekretin e Presidentit të Republikës së Kosovës nr.DL-039-2012, Datë 07.09.2012

U miratua nga Kuvendi:
07.09.2012
Është shpallur me Dekretin e
Presidentit të Republikës së Kosovës:
07.09.2012